Toegezegde steun aan MMS-projecten in 2022

Toegezegde steun aan MMS-projecten in 2022

In de vergadering van 12 mei 2022 heeft het bestuur besloten de volgende projecten van de MMS te steunen:

  • Vernieuwing van het servicecentrum in Mampally/Kerala/India
  • Gezondheidseducatie in Ayushya/Kerala/India
  • Vernieuwing van de zonnepanelen van het gezondheidscentrum in Rubanda/Oeganda
  • Bouw van een polikliniek in Kulmassa/Ghana.

 

Deze projecten zijn voorgedragen door het bestuur van de MMS. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 214.275. Op de pagina MMS-projecten wordt uitgebreider op deze projecten ingegaan.