Stop bijdragen aan goede doelenorganisaties

Stop bijdragen aan goede doelenorganisaties

In de jaren tien van deze eeuw droogde door allerlei omstandigheden de stroom aan aanvragen voor ondersteuning van projecten van de MMS-zusters op. Dat noopte de stichting Vrienden MMZ in 2017 om te besluiten ook andere goede doelenorganisaties te ondersteunen. Voorkomen moest worden dat geld onnodig zou worden opgepot en dat de stichting haar ANBI-status zou verliezen.

Inmiddels is weer sprake van een zodanig stroom aan aanvragen vanuit de Society MMS voor steun aan projecten dat mei 2021 het bestuur heeft besloten te stoppen met het geven van bijdragen aan goede doelenorganisaties. Vanaf 2022 worden alleen nog MMZ-projecten en de unit Nederland België gesteund.