Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Schenkingsakte

Medische missiezuster Maria Fernanda op Haiti, begin 2010

Wanneer u grote bedragen wilt schenken aan een goed doel, dan is het te overwegen hiervoor een periodieke schenkingsakte op te stellen. Deze akte kan notarieel worden vastgelegd, doorgaans voor vijf jaarlijkse termijnen.

Moet u daarvoor zelf naar de notaris? Zeker niet! Als u de schenkingsvolmacht invult en aan ons opstuurt, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs, maken wij de akte voor u in orde bij de notaris. De kosten zijn ook voor onze rekening.

Het is echter ook mogelijk om via een formulier van de belastingdienst, de ‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’, te schenken. Dit formulier kunt u downloaden bij de belastingdienst of kunnen wij u toesturen, waarbij één exemplaar voor de schenker en één exemplaar voor de ontvanger bestemd is. Tussenkomst van een notaris is dan niet meer nodig.

Daarmee is de jaarlijkse schenking geheel aftrekbaar van het belastbaar inkomen: elke euro die u geeft aan de Vrienden van de medische missiezusters kunt u aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van het bedrag is daarbij niet van belang. Wilt u weten wat uw fiscale voordeel is? Bereken dat via Schenkservice.nl.