Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Nalatenschappen

De Stichting Vrienden Medische Missiezusters heeft de afgelopen jaren veel geld ontvangen uit zowel erfenissen als legaten.

Als ANBI geregistreerde stichting  hoeven wij geen belasting af te dragen over de ontvangen erfenis of het ontvangen legaat.

Een legaat is een bepaald bedrag in geld of een bepaald bezit dat u nalaat. Benoemt u ons als (mede)erfgenaam, dan krijgen we daarmee (samen met uw overige erfgenamen) recht op de nalatenschap.

Ook u kunt in uw testament de Stichting Vrienden Medische Missiezusters gedenken. U kunt zelf een doel of project kiezen waar uw nalatenschap besteedt gaat worden. Uw betrokkenheid bij ons werk krijgt daarmee een bijzonder karakter. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met ons kantoor,  e-mail: vriendenmmz@antenna.nl.

Voor meer informatie over legateren en nalaten kunt u terecht op de website nalaten.nl