Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Doneren

Word donateur en steun ons door een overschrijving te doen op
ING bankrekeningnummer  NL13 INGB 0000 3356 00 of
Rabobank rekeningnummer NL95 RABO 0364 2606 02
t.n.v. Stichting Vrienden Medische Missiezusters, Utrecht.

Als u erbij zet voor welk project de steun bedoeld is, houden wij daar rekening mee. Dank voor uw gift!

Donaties zijn als giften aftrekbaar van de belasting wanneer het totaal aan giften per jaar hoger is dan 1% van uw belastbaar inkomen. Er is ook een limiet: u kunt maximaal 10% van uw bruto inkomen opvoeren als gift, het meerdere is niet aftrekbaar.

Geld overmaken vanuit Vlaanderen

Donateurs uit Vlaanderen kunnen een storting doen op: IBAN nummer NL95 RABO 0364 260602, t.n.v. Stichting Vrienden Medische Missiezusters, Utrecht. De BIC-code van de bank is: RABONL2U. Omdat de stichting Vrienden Medische Missiezusters een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, zijn uw giften fiscaal aftrekbaar. Uw gift moet dan wel 40 euro of meer bedragen.

weeskinderen in Indonesië