Nieuwe zonnepanelen voor Rubanda/Oeganda

Nieuwe zonnepanelen voor Rubanda/Oeganda

Deze gezondheidspost van de MMS is gestart in 1987. Rubanda is een bergachtig gebied in Zuidwest Oeganda, zo’n 500 km van Kampala. Het overgrote deel van de bevolking is afhankelijk van inkomsten uit de landbouw. Er heerst een grote armoede die vaak gepaard gaat met ondervoeding en ziektes als HIV/AIDS, TBC en malaria.
De MMS-kliniek biedt moeder- en kindzorg, HIV-preventie, gezondheidseducatie, zorg voor wezen en gehandicapte kinderen en sinds de pandemie de bestrijding van Covid-19. Inmiddels vangt men hier ook vluchtelingen op uit Congo (DCR), Burundi en Rwanda.
Aan het hoofd staan twee MMS-zusters die worden ondersteund door een staf van achttien leken.

De kliniek heeft anno 2022 dringend behoefte aan nieuwe zonnepanelen. De oude panelen zijn compleet versleten. Met alle gevolgen van dien voor bijvoorbeeld het veilig kunnen bewaren van medicijnen of contact over internet. De stichting Vrienden heeft € 11.500 hiervoor toegezegd.
Enkele jaren geleden heeft de stichting Vrienden MMZ deze zusters geholpen om een ultrasound aan te schaffen om zwangere vrouwen te kunnen monitoren.