Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Nieuwsbrieven

Reportages over het werk van de zusters in landen als India, Pakistan of Ethiopië…. Verhalen van Nederlandse missiezusters over hun werk van vroeger…. En allerlei andere artikelen over de medische missiezusters en hun missie van helend aanwezig zijn…..

U vindt het allemaal als u de links hieronder volgt.

De laatste Nieuwsbrief is verschenen in juni 2016. De steeds hogere leeftijd van de zusters en hun daarbij behorende terugtrekking uit het actieve leven heeft ertoe geleid dat er steeds minder projecten worden uitgevoerd. Dit was de voornaamste reden om de uitgave vanaf die datum te stoppen.

Dat wil niet zeggen dat alle werkzaamheden wereldwijd ook gestopt zijn. Overal op de wereld werken zusters van MMZ nog actief in projecten die eraan bij willen dragen dat gezondheid en sociaal welzijn van lokale bevolkingen zorg en aandacht krijgen. Vooral in Afrika is een groep jonge zusters zeer actief met het op positieve wijze invullen van het begrip HEALING. Zij worden financieel ondersteund via de gelden die aan de Society worden gedoneerd.

Daarnaast zijn er natuurlijk inmiddels ook veel zusters die zich – noodgedwongen vaak! – uit het werkende bestaan terug hebben moeten trekken. Ook voor hen zorgt de Stichting Vrienden indirect, door bij te dragen aan kosten voor zorgverzekering en/of levensonderhoud in brede zin. Wij zijn heel blij dat de Stichting Vrienden MMZ dit kan en mag doen!