Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Jaarverslagen

Jaarverslag

De activiteiten en werkzaamheden van de St. Vrienden MMZ staan beschreven in het jaarverslag. De jaarrekening met het bestuursverslag 2018 kunt u hier lezen.

CBF

De Vrienden MMZ heeft geen CBF-keurmerk. Het voeren van een CBF-keurmerk brengt kosten met zich mee. Deze kosten zijn hoog voor een kleine organisatie zoals Stichting Vrienden MMZ is. Uw donatie willen wij besteden daar waar het nodig is: aan de projecten van de zusters wereldwijd.
De overheadkosten van de Vrienden zijn al jaren laag, ruim onder de 25% norm van het CBF.

Overzicht van de  jaarverslagen van:

ANBI

De Stichting Vrienden Medische Missiezusters is door de Belastingdienst officieel erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat de Vrienden geen belasting hoeven te betalen over schenkingen, erfenissen en legaten.
Het fiscaal nummer is RSIN 005833905