Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Specialistische zorg bereikbaar via het Outreach programma van Amref Flying Doctors

Amref is in 1957 opgericht als hulporganisatie, die medische vluchten uitvoerde naar afgelegen gebieden in Afrika: de Flying Doctors. Dit programma noemen wij Outreach en vormt ook vandaag de dag nog een belangrijk onderdeel van ons werk, ook al gaan we nu vooral per auto…

Voorafgaand aan een Outreach-bezoek van een medisch team van Amref Flying Doctors vindt mobilisatie van de lokale bevolking plaats. De bewoners met bepaalde aandoeningen worden opgeroepen om zich bij de kliniek te melden op van te voren vastgestelde data.

Schisis operatie (hazenlip)

Schisis operatie (hazenlip)

Op de eerste dag van een Outreach-bezoek, dat vijf dagen duurt, worden de patiënten gescreend die zich bij de kliniek hebben gemeld. Ze worden bekeken door de arts, anesthesist en verpleegkundigen. Daarbij wordt gekeken naar de aandoening van de patiënt en of een behandeling voldoende is. Welke medicijnen moeten eventueel worden verstrekt? Is het noodzakelijk dat de patiënt geopereerd wordt? Het team bepaalt wie wel en wie niet in aanmerking
komt voor een operatie en voor wat voor soortoperatie. Is de patiënt gezond? Zijn er zaken waar rekening mee moet worden gehouden?

Dit screenen vinden de flying doctors de moeilijkste taak van hun Outreach-bezoek, zeker als het om kinderen gaat. Met name als zij tegen sommige patiënten ‘nee’ moeten zeggen.

Narcose en operatie

De narcose en operatie

Tijdens de operaties kijken lokale artsen mee met het doel dat zij op den duur deze operaties zelf kunnen uitvoeren. De opzet is dat op den duur een bezoek van de Outreach-specialisten niet meer nodig is.
Stichting Vrienden MMZ heeft een gedeelte van ons Outreach programma financieel gesteund.

Het resultaat

Het resultaat