Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Selectiecriteria

Het centrale bestuur van de Society in London is vrij om binnen de richtlijnen die zijn aangegeven donaties van de stichting te besteden. Deze richtlijnen zijn:

  • projecten hebben een medisch doel of ondersteunen preventieve gezondheidsdoelen
  • projecten hebben betrekking op ontwikkeling of uitreiken van medicijnen
  • donaties worden besteed worden aan opleidingen in de medische sector
  • donaties kunnen bijdragen aan kosten van levensonderhoud en huisvesting van zusters in de 3e wereld.

Donaties die bestemd zijn voor goede doelen organisaties buiten MMZ moeten voldoen aan de volgende criteria:

  • ANBI of vergelijkbare registratie
  • medische zorg verlenen of preventieve gezondheidszorg projecten uitvoeren
  • nadruk op “Moeder en Kind” projecten
  • bij voorkeur aanwezig in landen waar MMZ ook actief is of was.

Daarnaast willen we zo veel mogelijk concrete, afgeronde projecten steunen.
De vertegenwoordiger van het District, op dit moment zuster van Hoyweghen, moet instemmen met de gekozen doelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat schenkingen vallen binnen de oorspronkelijke doelen van MMZ.