Medical Mission Sisters

ONZE PROJECTEN

Vanaf 2022 ondersteunt de stichting Vrienden MMZ bij voorkeur MMS-projecten. Deze projecten worden voorgedragen door en hebben de goedkeuring van het bestuur van de Society MMS.

In de vergadering van 4 april 2023 heeft het bestuur besloten in 2023 de volgende MMS-projecten te steunen:

  • Bouw van een centrum voor alcohol- en drugsverslaafden in Mandar/Noord India
  • Gezondheidseducatie in Ayushya/Kerala/India
  • Bouw van een polikliniek in Kulmassa/Ghana.

Deze projecten zijn voorgedragen door het bestuur van de MMS. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 263.313. Voor meer toelichting zie hieronder bij de verschillende projecten.

Training om sponsoren te werven

Om het aanstaande honderjarig bestaan van de MMS te vieren – dat in de loop van 2023 van start gaat en een jaar zal duren -, wil ook de stichting Vrienden haar steentje bijdragen aan de toekomst van de MMS. Op de jaarlijkse (online) bijeenkomst voor fondsenwervers van de MMS

Lees meer

Centrum voor behandeling van verslaafden in Mandar/Jharkan State, Noord-India

November 2022 verzocht het bestuur van de MMS de stichting Vrienden om bij te dragen aan het RIHAA-project. Deze afkorting staat voor Rural Integrated Holistic Approach to Alcoholism.

Lees meer

Jeevan Jyoti Healing Center Mampally, Kerala, Zuid-India

Mampally is een kustdorp in een zeer drukbevolkt gebied van de staat Kerala. Er wonen zo’n 30.000 mensen waarvan het merendeel afhankelijk is van de visserij. Vrouwen zijn vaak actief in de visverkoop. Dit betekent veelal een laag inkomen. Er is door tal van oorzaken in toenemende mate sprake van

Lees meer

Bouw van trappenhuis voor het Kurji Holy Family Hospital, Patna/ Bihar, India

In 1939 stichtte de MMS in Patna City het Kurji Holy Family Hospital. In 1958 verhuisde dit ziekenhuis naar de huidige locatie. Om te voldoen aan huidige criteria voor de registratie van ziekenhuizen en vooral voor de veiligheid van de patiënten en staf dient met spoed een trappenhuis gebouwd te

Lees meer

Kulmasa Ghana

Kulmasa ligt in een erg droge regio in het noorden van Ghana Deze post is eind 2020 opgestart. De zusters die het plan hiertoe opvatten, bezochten de regio al. Toen zij hun plan voorlegden om een medische post en toebehoren te starten, bleken de lokale bevolking en leiders erg blij met dit initiatief. Zij kregen een flinke strook land om dit project op te beginnen.

Lees meer

Nieuwe zonnepanelen voor Rubanda/Oeganda

Deze gezondheidspost van de MMS is gestart in 1987. Rubanda is een bergachtig gebied in Zuidwest Oeganda, zo’n 500 km van Kampala. Het overgrote deel van de bevolking is afhankelijk van inkomsten uit de landbouw. Er heerst een grote armoede die vaak gepaard gaat met ondervoeding en ziektes als HIV/AIDS,

Lees meer

Ayushya Zuid-India

Dit centrum bestaat sinds 1985. Begin jaren twintig van deze eeuw hebben zich een aantal jonge MMS-zusters hier gevestigd met het doel deze post nieuw leven in te blazen. Zij willen zich vooral richten op ondersteuning van het armere deel van de bevolking door het geven van voorlichting over gezonde voeding (fruitdiëten), gezondheidszorg, mentale gezondheidszorg (yoga en meditatie), gebruik van traditionele medicijnen en dergelijke.

Lees meer

Frankfurt Duitsland

De zusters in Frankfurt hebben zich al sinds jaren gecommitteerd aan de zorg voor daklozen. De laatste jaren is de focus speciaal gericht op de dakloze migranten. Dat betekent dat zij niet alleen moeten zorgen voor medische zorg maar ook voor vertalers om deze migranten te kunnen bereiken. Om deze

Lees meer

Covid-hulp

In 2020 is € 20.000 naar de congregatie gestuurd om wereldwijd zusters bij te staan die als gevolg van de uitbraak van de Coronapandemie voor tal van problemen kwamen te staan. Het geld is vooral besteed aan voedselhulp, zeep, materiaal om mondkapjes te maken en ontsmettingsmiddelen.

Lees meer

Ang’iya Kenia

In 2006 zijn drie zusters deze medische post begonnen. Een van de drie is de Nederlandse zuster Mien Leistra, zij is nu lid van het bestuur van de stichting Vrienden. Het ziekenhuis en het zusterhuis hebben dringend behoefte aan een goed werkende energievoorziening. De stichting Vrienden zorgt ervoor dat door de installatie van zonnepanelen de huidige energievoorziening weer up to date is.

Lees meer

Tororo Oeganda

De zusters van dit project houden zich bezig met ecofarming en de opleiding hiertoe van zusters en lokale boeren. Op dit moment wordt het hoofdgebouw verbouwd. Dat is hoognodig om het groeiende aantal zusters dat hier wil werken te kunnen opleiden. Op deze foto’s staat Tororo toen het voor de

Lees meer

Deepalaya, Khandwe, Zuid-India

Een groot deel van de bevolking in deze streek behoort tot de Dalits. Niet verwonderlijk is dan ook de grote armoede. De kindersterfte is het hoogste van heel India. de levensverwachting is 57, 7 jaar. Veel vrouwen zijn ongeletterd, hebben geen vast inkomen en zijn in de greep van de uitbuiters.

Lees meer

Barquisemento Venezuela

In deze vierde grootste stad van het land runt de MMS in samenwerking met anderen een solidariteitskeuken. Zij verstrekken een maaltijd per dag aan de meest kwetsbaren in hun wijk, kinderen, ouderen en zwangere vrouwen. Een groot probleem is de zorg voor schoon drinkwater. Dankzij de MMS worden 6.000 van

Lees meer