Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Projectkeuze

Projecten die in aanmerking komen voor een geldelijke bijdrage moeten passen binnen de oorspronkelijke doelstellingen en werkzaamheden van de Medische Missiezusters:

“Wij zetten ons in voor de bevordering van gezondheid en heelwording in alle aspecten van het leven en voor het bewaren van de integriteit van het leven handelend waar deze wordt bedreigd. Met zorg en mededogen delen we het leven van hen die arm gemaakt en onderdrukt zoeken naar eigen kracht en vrijheid”. (overgenomen uit de constitutie van de Medical Mission Sisters).

Geselecteerde projecten kunnen zowel gesteund worden via onze bijdrage aan het centrale bestuur van MMZ in Engeland, als door onze gift aan Nederlandse goede doelen organisaties die werkzaamheden uitvoeren die in lijn liggen met het werk van MMZ.

Twee keer per jaar worden door de bestuursleden van de Stichting mogelijke projecten uitgezocht en voorgedragen. Ook u kunt projecten en/of organisaties voordragen voor een donatie, mits deze voldoen aan de criteria die gesteld zijn voor toekenning van geldelijke steun. U kunt deze projecten via de contactmogelijkheid van deze website voordragen of een mail sturen naar: vriendenmmz@amntenna.nl.

Wij zoeken zoveel mogelijk concrete projecten uit, zodat onze donatie een zichtbare bijdrage levert. Uiteraard worden alleen organisaties uitgezocht die een ANBI status bezitten. Niet alleen omdat dit een belangrijk belastingvoordeel oplevert, maar meer nog omdat we er dan zeker van zijn dat de gelden in goede handen komen en dat de bestemming daarvan ook gecontroleerd wordt.