Goede doelenorganisaties

Goede doelenorganisaties

Wasmachines voor het ziekenhuis in Munganza

Eind 2022 bereikte stichting Vrienden een verzoek om bij te dragen aan de bekostiging van nieuwe wasmachines voor het ziekenhuis in Mugana, Tanzania. Dit ziekenhuis wordt gerund door de congregatie van Canossa onder leiding van zuster Cynthia Menezes. Het ziekenhuis levert medische zorg aan zo’n 286.000 mensen in de regio.

Lees meer

Stichting Abbas Bogor Indonesië

Hier staat een kinderhuis dat is opgezet door mevrouw Maria Rosa. Zij heeft in de loop der jaren altijd contact onderhouden met zusters van de MMS. In dit kinderhuis worden kinderen opgevangen, ze krijgen onder andere muziek- en danslessen.

Lees meer

Nieuw- en verbouw kraamkliniek ziekenhuis Berekum Ghana

De MMS heeft in 1948 dit ziekenhuis opgezet. Inmiddels draait dit ziekenhuis al jaren zonder de actieve inzet van de MMS. Dat betekent echter niet dat er geen behoefte is aan extra steun. Zo klopte voormalig gynaecoloog/tropenarts Jules Schagen van Leeuwen, die hier ook een aantal jaren gewerkt heeft en

Lees meer

Projecten Mensen met een missie

Er is steun verleend aan een project in Zuid Soedan om in deze regio psychosociale ondersteuning te bieden aan mensen met oorlogstrauma’s en om te werken aan vredesopbouw in de gemeenschappen. Ook heeft de stichting Vrienden MMZ geld gedoneerd aan een project in Bolivia om geweld tegen vrouwen aan te

Lees meer

Nieuwe operatiekamers ziekenhuis Banjul Gambia

Dit ziekenhuis heeft haar operatiekamers kunnen renoveren en van nieuw equipment kunnen voorzien. Bekijk hier een beeldverslag!

Lees meer

Projecten Liliane Fonds

Dit fonds heeft geld ontvangen voor twee projecten. Een in de Filippijnen waar 200 gehandicapte kinderen ondersteund worden en een in Guatemala.

Lees meer

Projecten MIVA

De MIVA heeft een ambulance kunnen aanschaffen om in een rurale streek in India medische hulp te kunnen verlenen. In 2021 is bijgedragen aan de aanschaf van een minibus voor vervoer van gehandicapte kinderen in Rwanda.

Lees meer

Ambulance Oeganda Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft in Oeganda een ambulance kunnen aanschaffen voor het vervoer vanuit de vluchtelingkampen naar omringende ziekenhuizen.

Lees meer

Stichting Vluchteling

In Syrië zijn gezondheidswerkers getraind om de lokale bevolking hulp te kunnen bieden.

Lees meer

Ninos de Guatemala

Dit project zorgt ervoor dat meer dan 500 kwetsbare kinderen in Guatemala, die veelal opgroeien in een gewelddadige omgeving, in Covid-tijd enkele uren per dag naar school kunnen. Covid betekent helaas ook voor een aantal van hen alleen onderwijs op afstand. de kinderen en hun families krijgen ook voedselhulp.

Lees meer

Projecten stichting Kune Zuva Ethiopië

Deze stichting zet zich in voor projecten in Ethiopië. Dankzij de hulp van de stichting Vrienden MMZ zijn eerst de toiletgebouwen van de St. Joseph kliniek in de regio Dawrovan, gerenoveerd. Dit ziekenhuis is zo’n twintig jaar geleden opgericht door de zusters van de Heilige Voorzienigheid. Na dit eerste project

Lees meer

Stichting Nativitas, Flores, Indonesie

Deze stichting klopte aan om hulp aan de armste kinderen op Flores te kunnen bieden: voedsel, medicijnen en materiaal om je tegen Covid-19 te beschermen.

Lees meer

Future for young people Gambia

Voor verstandelijk en lichamelijk beperkten in het vissersplaatsje Tanji is een zorgboerderij opgezet. Hier vinden jongvolwassenen met een lichte beperking, die nooit de kans hebben gehad naar school te gaan, een zinvolle dagbesteding. De stichting Vrienden MMZ heeft een bijdrage gegeven zodat er nieuwe instroom mogelijk is. Bovendien is een

Lees meer

Stichting Sobedo Benin

Deze stichting krijgt geld om voor een hun leerlingen de opleiding tot vroedvrouw te bekostigen. Daarnaast worden voor het schooljaar 2020-2021 de gezondheidskosten voor 15 kinderen met albinisme gefinancierd (medische consulten, zonnebrandcrème, brillen en dergelijke).

Lees meer