Goede doelenorganisaties 2019 – 2021

Goede doelenorganisaties 2019 – 2021

Future for young people Gambia

Voor verstandelijk en lichamelijk beperkten in het vissersplaatsje Tanji is een zorgboerderij opgezet. Hier vinden jongvolwassenen met een lichte beperking, die nooit de kans hebben gehad naar school te gaan, een zinvolle dagbesteding. De stichting Vrienden MMZ heeft een bijdrage gegeven zodat er nieuwe instroom mogelijk is. Bovendien is een

Lees meer

Stichting Abbas Bogor Indonesië

Hier staat een kinderhuis dat is opgezet door mevrouw Maria Rosa. Zij heeft in de loop der jaren altijd contact onderhouden met zusters van de MMS. In dit kinderhuis worden kinderen opgevangen, ze krijgen onder andere muziek- en danslessen. Voor drie van ‘haar kinderen’ kan nu een universitaire opleiding bekostigd

Lees meer

Stichting Sobedo Benin

Deze stichting krijgt geld om voor een hun leerlingen de opleiding tot vroedvrouw te bekostigen. Daarnaast worden voor het schooljaar 2020-2021 de gezondheidskosten voor 15 kinderen met albinisme gefinancierd (medische consulten, zonnebrandcrème, brillen en dergelijke).

Lees meer

12