Projecten

ONZE PROJECTEN

De stichting Vrienden MMZ is in 1977 opgericht om de Nederlandse en Belgische zusters in de missie bij te staan. Eerder waren vooral familie en vrienden actief om geld in te zamelen voor de zusters. Zij hadden zich verenigd in de zogeheten Vriendenkring. Met de oprichting van de stichting Vrienden MMZ brak een nieuwe periode aan. Wie hierover meer wil weten, leest hier onze geschiedenis.

Halverwege de jaren tien van deze eeuw ontving de stichting Vrienden steeds minder aanvragen vanuit de congregatie. Om de ANBI-status niet te verliezen, besloot het toenmalige bestuur in 2017 dat er naast projecten van de MMZ ook andere goede doelenorganisaties ondersteuning konden krijgen mits deze werkzaamheden in lijn zijn met het werk van de Medische Missiezusters,

In 2021 ziet de wereld er heel anders uit. Inmiddels ontvangt de stichting Vrienden MMZ weer meer dan voldoende aanvragen van het internationale bestuur van de MMZ (Society MMS). Het bestuur van de stichting Vrienden heeft daarom besloten om vanaf 2022 haar gelden weer geheel aan te wenden voor MMS-projecten of aan nauw aan de MMS verwante projecten.

Al eerder, herfst 2019, heeft het bestuur van de stichting Vrienden MMZ met ‘Londen’, waar het bestuur van de Society MMS zetelt, afgesproken dat projecten die de congregatie indient geen extra toetsing ondergaan. Het bestuur van de Society MMS is verantwoordelijk voor de keuze van de projecten. Deze zusters hebben immers het overzicht wat er wereldwijd in de congregatie nodig is en zijn het beste op de hoogte van de situatie waarin de verschillende projecten verkeren. Zij kunnen de prioriteiten stellen.

Hieronder wordt een beeld gegeven van de projecten die de stichting Vrienden MMZ sinds 2019 heeft ondersteund. Dat betreft zowel MMS-projecten als projecten van goede doelenorganisaties.

Wie wil weten hoeveel geld er naar de verschillende projecten is gegaan, leest hier onze jaarverslagen

Donaties

Wilt u een financiële bijdrage geven aan de projecten van de Medische Missiezusters wereldwijd dan kunt u deze storten op NL95 RABO 0364 2606 02 ten name van stichting Vrienden Medische Missiezusters.
Denkt u erover na om (een deel van) uw nalatenschap te geven aan de projecten van de Medische Missiezusters dan kunt u ons altijd mailen voor meer informatie: vrienden@districtmmz.nl