Projecten stichting Kune Zuva Ethiopië

Projecten stichting Kune Zuva Ethiopië

Deze stichting zet zich in voor projecten in Ethiopië. Dankzij de hulp van de stichting Vrienden MMZ zijn eerst de toiletgebouwen van de St. Joseph kliniek in de regio Dawrovan, gerenoveerd. Dit ziekenhuis is zo’n twintig jaar geleden opgericht door de zusters van de Heilige Voorzienigheid.
Na dit eerste project is ook bijgedragen aan de renovatie van het ziekenhuis. Er was dringend behoefte aan nog meer onderhoud en nieuwe apparatuur. Uit de bijdrage is niet alleen de aanschaf van een computer, water- en zuurstoftanks bekostigd maar ook thermometers en dergelijke