Projecten Mensen met een missie

Projecten Mensen met een missie

Er is steun verleend aan een project in Zuid Soedan om in deze regio psychosociale ondersteuning te bieden aan mensen met oorlogstrauma’s en om te werken aan vredesopbouw in de gemeenschappen.

Ook heeft de stichting Vrienden MMZ geld gedoneerd aan een project in Bolivia om geweld tegen vrouwen aan te pakken.