Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Privacystatement

Hieronder vindt u de volledige privacyverklaring van de Stichting Vrienden Medische Missiezusters. Hierin geven we aan op welke wijze er wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. Wij hechten eraan daar zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018. We vertellen u graag over de verwerking en opslag van uw persoonlijke gegevens, die u aan ons heeft verstrekt via  een brief, de website, ons e-mailadres of door middel van een bankoverschrijving of factuur.

1. Kenmerken van onze Stichting

De Stichting Vrienden Medische Missiezusters is in 1977 opgericht om de financiële steun voor projecten van de Medische Missiezusters te coördineren. Het adres is postbus 393, 3500 AJ in Utrecht, e-mail adres is vriendenmmz@antenna.nl. De website is te vinden onder https://medischemissiezusters.nl. De inschrijving in de Kamer van Koophandel is onder nummer 41177560.

Sinds 2017 wordt geen actieve fondsenwerving meer uitgevoerd en worden er geen publicaties zoals een nieuwsbrief meer uitgegeven. Dat betekent dat de contacten met donateurs en andere belangstellenden sterk beperkt zijn. Voor meer informatie over onze huidige werkzaamheden verwijzen wij u graag naar onze website.

2. Gegevens die vastgelegd worden

  • Wij leggen gegevens vast van personen die contact met onze stichting hebben gezocht via brieven, e-mail of via het achterlaten van een contactverzoek op onze website. Ook gegevens van bankoverschrijvingen en gegevens die binnenkomen in het kader van de afwikkeling van nalatenschappen en legaten worden door ons vastgelegd.
  • Het doel van deze vastlegging is primair om contact te kunnen leggen met de persoon die ons informatie heeft gevraagd of verstrekt.
  • Daarnaast kan deze persoonlijke informatie gebruikt worden bij analyses van onze website, om deze te kunnen monitoren en waar nodig verbeteren. Gegevens t.b.v. dit doel worden anoniem gebruikt.
  • Door ons vastgelegde informatie is toegankelijk voor onze externe partner die ons secretariaat voert en ons steunt in de afhandeling van nalatenschappen en legaten. Om ook uw privacy daar te garanderen is er met hen een verwerkingsovereenkomst gesloten.

3. Opslagperiode

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de afhandeling van de vraagstelling die gedaan is. Er wordt geen bestand van persoonsgegevens bijgehouden. De analyses die van onze website gemaakt worden en anoniem zijn, worden onbeperkt bewaard.

4. Beveiliging

Alle persoonlijke gegevens die wij via contacten hebben verkregen, worden uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Onze website en ons e-mailverkeer is beschermd met gangbare beveiligingstechnologie en met procedures en afspraken. Gegevens worden nooit verkocht aan derden.

5. Rechten

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of een verzoek doen om inzage. Dit laatste zullen we zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en u binnen een termijn van 14 dagen antwoord geven. Ook kunt u aangeven indien gegevens gewijzigd moeten worden dan wel wanneer u wilt dat ze vernietigd worden. Als u een klacht heeft kunt u deze per e-mail kenbaar maken aan vriendenmmz@antenna.nl.

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 26 november 2018.