Privacystatement

Privacyverklaring van de Stichting Vrienden Medische Missiezusters.

Hieronder vindt u de privacyverklaring van de stichting Vrienden Medische Missiezusters. Hierin staat op welke wijze er wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. Wij hechten eraan zo zorgvuldig mogelijk te handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en eventuele andere regelgeving.

1.      De omgang met persoonsgegevens

De stichting Vrienden Medische Missiezusters kan op verschillende manieren persoonsgegevens van u ontvangen. Indien zij persoonsgegevens ontvangt, gaat zij hier zorgvuldig mee om in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Kort samengevat betekent dit het volgende:

  • Wij leggen gegevens vast van personen die contact met onze stichting hebben gezocht via brieven, e-mail of via het achterlaten van een contactverzoek op onze website. Ook gegevens van bankoverschrijvingen en gegevens die binnenkomen in het kader van de afwikkeling van nalatenschappen en legaten worden door ons vastgelegd.
  • Het doel van deze vastlegging is primair om contact te kunnen leggen met de persoon die ons informatie heeft gevraagd of verstrekt.
  • Daarnaast kan deze informatie gebruikt worden bij analyses van onze website, om deze te kunnen monitoren en waar nodig verbeteren. Gegevens ten behoeve van dit doel worden anoniem gebruikt.
  • Vastgelegde informatie is toegankelijk voor het secretariaat dat het bestuur van de stichting ondersteunt en, indien van toepassing, voor degene die de stichting steunt bij de afhandeling van nalatenschappen en legaten. Om ook uw privacy in het laatste geval te garanderen is er een verwerkingsovereenkomst gesloten.
  • Als uw toestemming nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u daarom en bieden wij u de mogelijkheid om uw toestemming op ieder moment in te trekken.
  • De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de afhandeling van de vraagstelling die gedaan is. Er wordt geen bestand van persoonsgegevens bijgehouden.
  • De analyses die van onze website gemaakt worden en anoniem zijn, worden voor onbepaalde tijd bewaard.
  • Alle persoonlijke gegevens die wij via contacten hebben verkregen, worden uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Onze website en ons e-mailverkeer is beschermd met gangbare beveiligingstechnologie en met procedures en afspraken. Gegevens worden nooit verkocht aan derden.

2.       Bezoek aan de website

Tijdens uw bezoek aan deze website wordt er door uw browser automatisch technische informatie overgedragen. Deze informatie bevat de volgende categorieën van persoonsgegevens: IP-adres van uw apparaat, de pagina’s die u bezoekt op de website en de taal die u selecteert. Deze informatie is noodzakelijk om deze website aan u beschikbaar te stellen en te kunnen beveiligen. Uw persoonsgegevens worden op grond van het gerechtvaardigd belang verwerkt. Uw IP-adres wordt bewaard in de logs van deze website, tot een maximum van drie maanden. De dienstverleners van de stichting Vrienden medische Missiezusters, zoals de hostingprovider(s) en externe ICT-adviseur(s), kunnen uw IP-adres voor dit doeleinde verwerken. Met deze partijen heeft de stichting een overeenkomst gesloten om uw persoonsgegevens te beschermen.

3.       Cookies

Bij uw bezoek aan deze website worden er cookies geplaatst op het apparaat waarmee u de website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser op uw apparaat worden opgeslagen. Indien u de website nogmaals bezoekt, kan de informatie uit deze cookies weer naar de servers teruggestuurd worden. Voor het plaatsen van noodzakelijke cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd. Deze cookies zijn geplaatst op basis van een gerechtvaardigd belang. Daarmee wordt immers deze website aan u beschikbaar gesteld.

Voor het plaatsen van andere cookies, bijvoorbeeld om statistieken te kunnen maken, vragen wij uw toestemming. U kunt uw toestemming voor het plaatsen van cookies altijd intrekken door de cookie waarmee uw voorkeuren worden bewaard, te verwijderen. Raadpleeg de handleiding van uw browser als u wilt weten hoe dat moet.

4.      Beeldmateriaal

Op de website staan foto’s die in het bezit zijn van de stichting Vrienden Medische Missiezusters. We hebben niet altijd kunnen nagaan of eenieder ingestemd heeft met plaatsing op deze website. Indien u wenst dat de foto van de website wordt verwijderd omdat u geen toestemming heeft gegeven of indien u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van uw afbeelding op de website en u deze toestemming weer wilt intrekken, kunt u een e-mail sturen naar vrienden@districtmmz.nl. De stichting Vrienden MMZ verzoekt u om daarbij ook te vermelden waar op de website de betreffende foto is geplaatst zodat uw verzoek snel in behandeling genomen kan worden.

5.      Rechten

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of een verzoek doen om inzage. Dit laatste zullen we zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en u binnen een termijn van 15 werkdagen antwoord geven. Ook kunt u aangeven indien gegevens gewijzigd moeten worden dan wel wanneer u wilt dat ze vernietigd worden.

Als u een klacht heeft kunt u deze per e-mail kenbaar maken aan: vrienden@districtmmz.nl. Of per brief: Stichting Vrienden MMZ, Jansveld 13, 3512BD, Utrecht.

6.      Duur privacystatement

Het privacystatement kan worden gewijzigd. De actuele versie vindt u altijd op deze website. Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 28 juli 2021.