Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Over de stichting

In de jaren vijftig hadden de medische missiezusters een natuurlijke achterban van familie, vrienden en mede-parochianen: afzonderlijke vriendenkringen. Binnen die eigen kringen zamelden ze geld in als ze naar de missie gingen of met verlof kwamen: met dat geld konden medicijnen worden gekocht, ziekenhuizen worden onderhouden en andere goede dingen worden gedaan.

Later werden deze vriendenkringen samengevoegd en gingen ook steeds meer vrienden, kennissen en anderen die zich betrokken voelden aan het werk om fondsen te verzamelen.
In 1977 werden al deze initiatieven samengevoegd in een officiële stichting, die nauwe contacten met de zusters onderhield. Tot 2015 had de stichting, samen met het district MMZ een gemeenschappelijk kantoor op de Wittevrouwensingel. Op dit moment heeft de stichting haar werkzaamheden, die in omvang sterk zijn beperkt, extern ondergebracht.

De doelen van de Stichting Vrienden Medische Missiezusters, zoals in de actuele statuten zijn opgenomen:

  1. het ondersteunen van de doelstelling en het werk van de Society van de Medische Missiezusters (hierna genoemd: Society) en van het Nederlands District van de Society  Medische Missiezusters (hierna genoemd: de Unit)
  2. het verlenen van financiële bijstand aan de Society bij uitvoering van projecten welke zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag van de Society
  3. het verlenen van financiële bijstand aan de Medische Missiezusters van het District in de sfeer van opleiding, sociale voorzieningen, ziektekosten, levensonderhoud en huisvesting.
  4. het steunen van overige organisaties die door de Belastingdienst als algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn aangemerkt en die projecten uitvoeren die in lijn liggen met het doel en de werkzaamheden van de Society en het District.

Tot 2016 gaf de Stichting Vrienden Medische Missiezusters 2x per jaar een nieuwsbrief uit met een acceptgiro. In juni 2016 is de fondsenwerving gestaakt, omdat er niet voldoende projectaanvragen binnen kwamen en er daardoor veel geld bewaard bleef.
Per december 2016 is ook het uitsturen van de Nieuwsbrief gestopt, omdat de werkzaamheden van nog actieve zusters terugliepen en het daarmee het verzamelen van kopij een moeizame taak bleek.

Tevens is het besluit genomen om ook goede doelen fondsen buiten MMZ te steunen, om er zo voor te kunnen zorgen dat beschikbare gelden op korte termijn beschikbaar komen voor hulp.
De criteria die we hanteren voor deze goede doelen organisaties zijn:

  • ANBI of vergelijkbare registratie
  • Medische zorg verlenen of preventieve gezondheidszorg projecten uitvoeren
  • Nadruk op “Moeder en Kind” projecten
  • Bij voorkeur aanwezig in landen waar MMZ ook actief is of was

Daarnaast willen we zo veel mogelijk concrete, afgeronde projecten steunen. Zo blijven we met de giften van onze donateurs  nog steeds die mensen helpen die  steun op medisch gebied hard nodig hebben.

Voor meer informatie kunt u hier de statuten lezen.
De jaarverslagen staan onder publicaties.

De stichting Vrienden Medische Missiezusters heeft de ANBI status. Deze wordt toegekend door de Belastingdienst en staat voor goed financieel beheer van de Stichting.

Het fiscaal nummer is RSIN 0058.33.905