Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Grondlegster

“Wij moeten ons aanpassen aan de noden van de tijd waarin we leven.
De noden zullen zich niet aanpassen aan ons.”
(Anna Dengel)

Anna Dengel was de grondlegster van de medische missiezusters. Zij werd op 16 maart 1892 in het Tiroolse dorpje Steeg geboren. Al vroeg had Anna belangstelling voor ‘de missie’. Bij toeval kreeg ze een blaadje in handen over een school in Lyon, waar meisjes opgeleid werden voor verpleging in missielanden. Haar interesse was gewekt.

Die interesse werd alleen maar aangevuurd toen Anna Dengel briefcontact kreeg met een Schotse vrouwelijke arts, Agnes McClaren. Die zocht vrouwelijke dokters voor India en wilde alle meisjes die speciaal daarvoor medicijnen gingen studeren, financieel helpen. Agnes zelf had in Islamlanden de nood gezien van de vrouwen die om cultureel-godsdienstige redenen bij ziekte en zwangerschap verstoken bleven van medische hulp: mannelijke artsen mochten immers geen vrouwen aanraken!

Omdat universiteiten in Oostenrijk toen voor vrouwen nog niet erg toegankelijk waren, ging Anna naar de Ierse universiteit van Cork, waar zij in 1919 haar artsdiploma haalde. In 1920 vertrok ze naar Rawalpindi (nu Pakistan) waar ze met eigen ogen kon zien wat collega Agnes McClaren voor haar beschreven had. Haar medisch-missionair ideaal groeide en rijpte.

Tijdens een reis in de Verenigde Staten omstreeks 1925 ontmoette Anna Dengel vrouwen met gelijke inzichten en idealen. Na intens overleg met anderen kwam zij tot de oprichting van het Gezelschap (Society) van de Medische Missiezusters. In die jaren mochten religieuzen zich nog niet professioneel aan medisch werk wijden. Pas in 1936 werd Anna Dengels Society door de kerk erkend als religieuze congregatie.

Anna Dengel, 2e van links

Met hulp van anderen slaagde Anna Dengel erin om een bloeiende beweging op te zetten van geinpireerde vrouwen. Onvermoeibaar reisde ze de wereld door om missies te bezoeken en medezusters te inpirereren. Anna Dengel overleed, 88 jaar oud, in Rome op 17 april 1980. Haar evangelisch ideaal om ‘mensen te helen en heil te brengen’ inspireert en bezielt ook vandaag nog bijna zevenhonderd vrouwen in Azië, Afrika, Amerika en Europa. Jonge vrouwen in de Filippijnen, Indonesië, India, Afrika en Duitsland worden opgeleid als gezondheidswerkers en zetten zich ieder op haar eigen manier in voor de eigen samenleving en voor de universele kerk.

Zo wordt Anna Dengels levenswerk ook nu nog gedeeld en voortgezet door vrouwen die haar ideaal navolgen. Hun werk wordt ondersteund door de Vrienden. Een kleine maar belangrijke bijdrage aan een betere wereld.