Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Beleid

Jarenlang was de Stichting Vrienden MMZ een steun en toeverlaat voor de medische missiezusters; er werd bijgedragen aan de projecten die de zusters wereldwijd opzetten om (medische) zorg te verlenen aan onze medemensen. Eerst waren dit vooral projecten van Nederlandse en Belgische zusters, later steunden wij projecten van alle MMZ, waar ook ter wereld. Nog steeds dragen we – via de Society – ons steentje bij aan de financiering van MMZ projecten, vooral in Afrika, waar een groep jonge, enthousiaste zusters op een intensieve en enthousiaste manier bijdraagt aan het verbeteren van de leefomstandigheden.

Daarnaast werden ook de zusters uit Nederland en België die terugkeerden uit de missie geholpen; velen van hen hadden geen pensioen of AOW opgebouwd en wij vonden het een eer om te kunnen bijdragen aan hun kosten van levensonderhoud. Daarmee werd al een andere invulling gegeven aan de bestemming van giften.

Nu de leeftijd van zusters wereldwijd ook steeds hoger wordt, is onze stichting eveneens geld gaan doneren voor het levensonderhoud en de huisvesting van de zusters buiten Nederland en België. Dit doen wij door jaarlijks een bedrag over te maken aan het centrale bestuur van MMZ in Engeland. Daaruit worden zowel projecten voor lokale bevolkingen bekostigd, als projecten om de ouder wordende zusters te helpen. Dit kan zijn in de vorm van huisvesting of een bijdrage aan de kosten voor levensonderhoud.

Met ingang van 2017 geven we daarnaast jaarlijks een bedrag aan organisaties die werkzaamheden uitvoeren die in lijn liggen met het oorspronkelijke werk en de doelstellingen van MMZ. Om in aanmerking te komen voor een donatie moeten die organisaties aan de volgende criteria voldoen:

  • ANBI of vergelijkbare registratie bezitten
  • Medische zorg verlenen of preventieve gezondheidszorg projecten uitvoeren
  • Nadruk op “Moeder en Kind” projecten
  • Bij voorkeur aanwezig in landen waar MMZ ook actief is of was

Daarnaast willen we zo veel mogelijk concrete, afgeronde projecten steunen. Zo blijven we met de giften van onze donateurs nog steeds die mensen helpen die steun (met name op medisch gebied) hard nodig hebben.