Doelstellingen

Doelstellingen

De stichting Vrienden Medische Missiezusters (Vrienden MMZ), opgericht in 1977 als opvolger van de sinds 1939 bestaande ‘Vriendenkring’, heeft als doelstellingen:

  1. Het ondersteunen van de doelstelling en het werk van de Society van de Medische Missiezusters (Society MMS) en van het Nederlands District van de Society van de Medische Missiezusters (tegenwoordig genoemd: Religieus Huis MMZ);
  2. Het verlenen van financiële bijstand aan de Society MMS bij uitvoering van projecten die zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag van de Society MMS;
  3. Het verlenen van financiële bijstand aan het Religieus Huis MMZ in de sfeer van opleiding, sociale voorzieningen, ziektekosten, levensonderhoud en huisvesting;
  4. Het steunen van andere organisaties die projecten uitvoeren die in lijn liggen met de doelstellingen en werkzaamheden van de Society MMS en het Religieus Huis MMZ.