Bestuur

Bestuur en werkorganisatie

De stichting Vrienden Medische Missiezusters levert dankzij de donaties en nalatenschappen  een substantiële bijdrage aan het werk van de Medische Missiezusters. In de voor- en najaarsvergadering worden in het bestuur de voorgedragen projecten besproken.

Projecten die worden voorgedragen door de Society MMS worden zonder extra toetsing gehonoreerd. De enige voorwaarde is dat zij passen in het financiële plan van de stichting Vrienden MMZ.

Het bestuur draagt er zorg voor dat de ingezamelde gelden worden besteed aan het doel waarvoor ze zijn geschonken. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Gemaakte onkosten worden vergoed.

Het bestuur wordt ondersteund door medewerkers van het bureau MMZ en maakt gebruik van de vergaderfaciliteiten van het bureau. Bureau MMZ ontvangt hiervoor een passende vergoeding.

Non Profit Support verzorgt de afwikkeling van ingewikkelde schenkingen en nalatenschappen.

Op basis van het beleggingsstatuut van stichting Vrienden MMZ verzorgt de Rabobank het vermogensbeheer.

Het archief is ondergebracht bij het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven te St. Agatha.

Het bestuur van de Stichting Vrienden Medische Missiezusters bestaat uit:

Franciska Dekker

Voorzitter

Jeroen Crajé

Penningmeester
jannie mooren

Jannie Mooren

Secretaris

Gertrud Dederichs

Bestuurslid