Over ons

OVER ONS

De stichting Vrienden Medische Missiezusters

De stichting Vrienden Medische Missiezusters levert dankzij de donaties en nalatenschappen een substantiële bijdrage aan het werk van de Medische Missiezusters. In de mei- en novembervergadering worden in het bestuur de voorgedragen projecten besproken.
Projecten die worden voorgedragen door de Society MMS worden zonder extra toetsing gehonoreerd. De enige voorwaarde is dat zij passen in het financiële plan van de stichting Vrienden MMZ.

Donaties

Een financiële bijdrage geven aan de Medische Missiezusters wereldwijd kan op bankrekeningnummer NL95 RABO 0364 2606 02 ten name van stichting Vrienden Medische Missiezusters. Denkt u erover na om (een deel van) uw nalatenschap te geven aan de projecten van de Medische Missiezusters dan kunt u ons altijd mailen voor meer informatie: vrienden@districtmmz.nl.

Geschiedenis Stichting Medische Missie Zusters