Ninos de Guatemala

Ninos de Guatemala

Dit project zorgt ervoor dat meer dan 500 kwetsbare kinderen in Guatemala, die veelal opgroeien in een gewelddadige omgeving, in Covid-tijd enkele uren per dag naar school kunnen. Covid betekent helaas ook voor een aantal van hen alleen onderwijs op afstand. de kinderen en hun families krijgen ook voedselhulp.