Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Ook psychiatrische patiënten tellen mee….

In juni 2016 heeft de V.N. een belangrijke stap gezet door officieel te erkennen dat de inhoud van het Handvest van de Verenigde Naties ook het recht op geestelijke gezondheid omvat. Al het jaar daarvoor was zorg voor geestelijke gezondheid opgenomen in de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen en daarmee een prioriteit geworden voor de komende 15 jaar.
De Stichting Vrienden MMZ steunt daarom een aantal projecten die zich op dit terrein bevinden van harte. Afgelopen periode hebben we gedoneerd aan een project om psychische steun te verlenen aan slachtoffers van verkrachting in Kongo en hebben we bijgedragen aan projecten voor kinderen die slachtoffer zijn geworden van oorlog en geweld. Dit deden we door bij te dragen aan de “War Trauma Foundation” en aan “War Child”.
Ook Medische Missiezusters zijn actief in het geven van zorg aan psychiatrische patiënten.

Demonstratie voor goede psychiatrische zorg

Hieronder een verslag van de Duitse MMZ zuster Anke Felicitas Böckenförde. Zij is psychiater en het is haar passie om psychiatrische patiënten te helpen op Flores. Dat eiland, met 2 miljoen inwoners, is onderdeel van een provincie met ongeveer 500 eilanden en 5 miljoen inwoners en behoort tot de armste gebieden van Indonesië.

“Ik ben tot nu toe 3x naar Flores gereisd vanuit Jakarta, waar we een MMZ groep hebben. De afstand tot Flores is ongeveer 1.500 km. De bevolking heeft nauwelijks toegang tot geestelijke gezondheidszorg: er zijn 3 psychiaters voor de hele provincie met 5 miljoen mensen, maar die zitten op een ander eiland. Er is wel een kliniek op Flores,  geleid door de Broeders van Liefde, die 2 tot 3x per jaar bezocht wordt door een psychiater. Dit is ook overheidsbeleid, want de regering in Indonesië bekommert zich zeker wel om haar geesteszieke inwoners.

Ketenen van patiënten

Dat blijkt ook uit het feit dat er al heel veel maatregelen zijn genomen om “Pasung” te voorkomen, dat is de praktijk waarbij psychiatrische patiënten worden geketend of gevangen gehouden om daarmee te vermijden dat ze weglopen of zichzelf of anderen verwonden.
Maar in Flores is het haast onmogelijk voor arme families om een andere oplossing dan “Pasung” te vinden voor hun zieke familieleden: ze hebben geen tijd om op hen te passen, zijn bang voor het risico voor de patiënt en zijn omgeving en… er is geen toegang tot psychiatrische zorg; te duur, niet aanwezig en niet effectief…..

Samen met de Broeders van Liefde heb ik als psychiater een bijdrage kunnen leveren aan de zorg. Dat moest wel “under cover”, omdat ik nog geen werkvergunning had om officieel aan de slag te gaan. Het is fijn dat ik wél een bijdrage heb kunnen leveren door medicijnen te kopen, training te geven en – vaak online vanuit Jakarta – advies en steun te geven bij het opstellen van diagnoses en behandelplannen.
Gelukkig heb ik in augustus 2017 een werkvergunning gekregen voor één jaar met een contract om te werken aan de universiteit Atma Jaya in Jakarta. Vanaf januari 2018 doe ik onderzoek naar “Pasung”en geef ik les. Mijn salaris is wel heel laag (minder dan € 200 per maand) maar ik kan in ieder geval iets bijdragen aan de kosten voor levensonderhoud van onze MMZ gemeenschap in Jakarta.
Ik hoop dat mijn baan aan de universiteit gaat helpen om een definitieve werkvergunning te krijgen, zodat ik daarmee definitief aan de slag kan gaan in Flores, om die arme mensen daar te helpen. God heeft ervoor gezorgd dat hun situatie mij aan mijn hart gaat!”