Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Nieuwbouw voor het Anna Dengel Gezondheidscentrum in Mandar

Een verslag van de zusters Pushpa Baxla en Juliana D’Cunha:

“Het Heilige Familie Hospitaal in Mandar is gesticht in 1947 en een jaar later werd er ook een opleiding voor verpleegkundigen aan verbonden. Dit ziekenhuis heeft sindsdien een centrale plaats ingenomen in de gezondheidszorg voor de staat Bihar. Als je aan inwoners vroeg wat ze deden als ze erg ziek waren in de tijd vóór het ziekenhuis er was, kreeg je als antwoord: “we gingen gewoon dood!”.

De Medische Missiezusters verzorgden in die eerste tijd niet alleen de medische zorg in het ziekenhuis, maar breidden deze uit tot preventieve zorg en eerstelijns gezondheidszorg voor de arme boerenbevolking.
Door wijzigingen in het beleid van de Indiase overheid kwamen al deze programma’s onder druk te staan. Uiteindelijk was het de beste oplossing om het ziekenhuis en de verpleegstersopleiding over te dragen aan de lokale organisatie voor medische opleidingen van de katholieke bisschoppenconferentie van India. Die hadden meer mogelijkheden om het ziekenhuis open te houden en er een doktersopleiding te starten. Dit alles vond plaats in juni 2016.

Nieuwbouw Anna Dengel Gezondheidscentrum

Dit bracht echter een nieuwe uitdaging met zich mee, omdat er aan het hospitaal een kliniek verbonden was voor alternatieve geneeswijzen zoals acupunctuur, kruidengeneeskunde, homeopathie, verschillende soorten yoga, meditatie etc. Deze vormen van gezondheidszorg sluiten goed aan op de traditionele werkwijze in India en worden vooral toegepast op chronische zieken. Maandelijks worden ongeveer 90 patiënten ontvangen en de resultaten die behaald worden zijn positief.
Deze kliniek viel niet in de overname, maar was wel in het gebouw van het ziekenhuis gevestigd. Men moest dus nu zelfstandig verder gaan en er moest nieuwe huisvesting gezocht worden voor de kliniek en voor de bijbehorende kruidentuin. Er werd gekozen voor nieuwbouw.

Met steun van de Stichting Vrienden MMZ én van de lokale MMZ kon in maart 2017 gestart worden met deze nieuwbouw. Verwacht wordt dat in april 2018 het “Anna Dengel Gezondheidscentrum” geopend kan worden, waar drie Medische Missiezusters hun werk zullen doen. Dit werk draagt bij aan het welzijn van de lokale bevolking en aan de wens van MMZ om helend aanwezig te kunnen zijn in de wereld”.