Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Attat Hospitaal; het “Safe motherhood program” in Ethiopië

Al bijna 50 jaar is het Attat hospitaal een voorbeeld in Ethiopië door de zorg voor zwangere vrouwen, met name tijdens de bevalling. In de loop van de jaren werden niet alleen bevallingen begeleid en operaties uitgevoerd. Er is altijd, ook heden ten dage nog, heel veel aandacht voor het trainen van traditionele vroedvrouwen en van medisch personeel van 1e lijns gezondheidscentra.

Ook de overheid in Ethiopië heeft het verlagen van het zeer hoge sterftecijfer onder moeders en baby’s hoog op de agenda gezet . In 2015 is er een wet aangenomen die erin voorziet dat alle bevallingen in het land plaats moeten vinden in een ziekenhuis of in een gezondheidscentrum. Deze service wordt gratis aangeboden, vanuit de achterliggende gedachte dat iedereen, ook de allerarmsten, recht moeten hebben op een veilige bevalling.

Het aantal bevallingen in Attat Hospitaal is hierdoor verdubbeld tot 3700 in 2017. Daarvan zijn 40% gecompliceerde bevallingen waarbij een arts nodig is. In totaal was in meer dan de helft van de gevallen een keizersnede nodig. Ook zijn er bijna 300operaties uitgevoerd waarbij de baarmoeder moest worden verwijderd.

Zonder de zorg in de dorpen en in het Attat Ziekenhuis zouden veel van deze moeders en kinderen het niet overleefd hebben.

Echter, er is geen budget beschikbaar gesteld om dit mogelijk te maken. De Stichting Vrienden MMZ heeft zowel in 2016 als 2017 een groot deel van de kosten gedragen. De directie kreeg daardoor meer tijd om te zoeken naar een blijvende oplossing!