Kulmasa Ghana

Kulmasa Ghana

Kulmasa ligt in een erg droge regio in het noorden van Ghana Deze post is eind 2020 opgestart. De zusters die het plan hiertoe opvatten, bezochten de regio al. Toen zij hun plan voorlegden om een medische post en toebehoren te starten, bleken de lokale bevolking en leiders erg blij met dit initiatief. Zij kregen een flinke strook land om dit project op te beginnen.

De zusters willen zich ook bezig gaan houden met de bestrijding van de laaggeletterdheid, de voedselvoorziening en nog veel meer. Maar voordat zij echt van start kunnen, zullen zij zich eerst de taal die in deze streek gesproken wordt eigen moeten maken.

De eerste gebouwen, voor bevallingen en het basisziekenhuis, worden nu neergezet. Er kan straks voorraad worden opgeslagen en vaccinatiemateriaal gekoeld bewaard worden. Als er op de langere termijn een echt ziekenhuis staat, wordt het basisziekenhuis een ruimte waar vrouwen die hier voor hun bevalling komen, kunnen verblijven.

In mei 2021 is geld gestuurd om hekken te bouwen rond de boerderij en het ziekenhuis. De eco-boerderij, broodnodig voor de voedselvoorziening, zal het niet overleven als er geen hekken omheen zijn die dieren tegenhouden.

Wie meer wil weten over dit project, kan hier de brief downloaden.