Kulmasa Ghana

Kulmasa Ghana

Al sinds 1948 is de MMS actief in Ghana. Dit heeft onder andere geleid tot de stichting van twee inmiddels goed draaiende ziekenhuizen, een in
Berekum en een in Techiman.

Sinds 2020 zijn een aantal MMS-zusters actief in Kulmassa. Deze plaats ligt in een erg droge regio in het noorden van Ghana Hier wonen zo’n 20.000 mensen. De zusters die het plan hiertoe opvatten, bezochten de regio al. Toen zij hun plan voorlegden aan de lokale bevolking en hun leiders om een medische post en toebehoren te starten, bleken allen erg blij met dit initiatief. De zusters kregen een flinke strook land om dit project op te beginnen.

Naast zich in te zetten voor een betere de gezondheidszorg willen de zusters zich ook bezig gaan houden met de bestrijding van de laaggeletterdheid, de empowerment van vrouwen en de lokale voedselvoorziening door een ecologische boerderij op te zetten. Wie meer wil weten over de start van dit project, kan hier de brief downloaden.

Het gezondheidsproject is goed van start gegaan. Sinds herfst 2021 reist een medisch team door de regio om steun te bieden aan zwangere vrouwen, kinderen met ondervoeding en de bestrijding van Covid-19. Hiertoe behoren sinds april 22: twee vroedvrouwen, drie verpleegsters, een arts, een voedingsdeskundige en een Covidbestrijder.

Ook ten behoeve van het empowermentproject zijn ook de nodige activiteiten opgestart. Zo’n 200 vrouwen krijgen een deel van hun inkomen uit hun deelname aan de zeepmakerij. Daarnaast worden al zo’n 100 boeren getraind in ecologisch boeren.

Op de plaats waar de polikliniek moet komen, staan inmiddels de eerste (voorlopige) gebouwen, nu in gebruik voor bevallingen en het basisziekenhuis. Er kan voorraad worden opgeslagen en vaccinatiemateriaal wordt gekoeld bewaard. Als eind 2023 er een echt ziekenhuis staat, wordt dit basisziekenhuis een ruimte waar de vrouwen die hier voor hun bevalling komen, kunnen verblijven.

In mei 2021 heeft de stichting Vrienden MMZ geld gestuurd om hekken te bouwen rond de boerderij en het voorlopige ziekenhuis. De ecologische boerderij, broodnodig voor de voedselvoorziening, zal het immers niet overleven als er geen hekken omheen zijn die dieren tegenhouden.

Nu is het de hoogste tijd om te beginnen met de bouw van een echte polikliniek inclusief een laboratorium, apotheek, operatiezaal, bevallingsruimten en dergelijke. Doel is om de bouw daadwerkelijk te starten in oktober 2022 zodat de polikliniek eind 2023 draait. Als op termijn ziekenhuis en behandeling van patiënten goedgekeurd zijn door de Ghanese overheidsinstanties komen de kosten (deels) voor rekening van de overheid. Maar voor het zover is, zijn de kosten voor de MMS.

Zuster Rita Amponsaa-Owusu is eindverantwoordelijk. Zij heeft tot 2020 gewerkt als farmaceut in het ziekenhuis te Techiman. Het streven is om hier straks te werken met zeven MMS-zusters en uiteraard de leken.

Om de bouw van de polikliniek mogelijk te maken, draagt de stichting Vrienden in 2022 € 150.000 bij.

Ook in 2023 steunt de stichting Vrienden dit project met € 150.000. 
Zuster Rita bericht dat in 2023 men dankzij de steun van stichting Vrienden nu beschikt over de broodnodige pick up-truck. Het rondreizende medisch team is intussen uitgebreid met een tweede team.

De leiding is erg creatief en weet overal geld vandaan te halen voor kleinere en grote projecten rondom het te bouwen ziekenhuis. Zo is, dankzij een kleine donor uit Groot Brittanië, het Weanimix- programma gestart. Weanimix is een lokaal graan dat erg voedzaam is. Vrouwen in de regio malen dit graan en maken vervolgens de juiste mix om ondervoede kinderen te laten herstellen. Zowel de kinderen als de vrouwen (betaald werk) hebben hier baat bij.

Helaas is de bouw van de kliniek vertraagd omdat een Zwitserse sponsor niet kon ‘leveren’. Het reeds ontvangen geld van de stichting Vrienden wordt nu onder andere gebruikt voor de installatie van zonnepanelen en dergelijke. Omdat de behoefte aan medische zorg in deze regio enorm is, zijn, in afwachting van het ziekenhuis, twee kantoorruimtes veranderd in ruimtes waar prenatale zorg gegeven wordt. Doel is nu om in het derde kwartaal van 2024 een volledig operationeel ziekenhuis te hebben dat beschikt over alle benodigde vergunningen.