Deepalaya, Khandwe, Zuid-India

Deepalaya, Khandwe, Zuid-India

Een groot deel van de bevolking in deze streek behoort tot de Dalits. Niet verwonderlijk is dan ook de grote armoede. De kindersterfte is het hoogste van heel India. de levensverwachting is 57, 7 jaar. Veel vrouwen zijn ongeletterd, hebben geen vast inkomen en zijn in de greep van de uitbuiters.

De zes zusters, vijf novicen en  gemeenschapswerker zijn verbonden aan de Children’s Helpline. Als ze horen dat kinderen gevaar lopen om in de prostitutie terecht te komen of verkocht te worden om elders te moeten werken gaan zij erop af. Daarvoor hebben de zusters wel een goede auto nodig die niet stilvalt op de ruwe wegen. Inmiddels is de auto gekocht en wordt deze druk gebruikt voor tal van werkzaamheden. Want de zusters geven op het platteland ook cursussen over medische en andere thema’s aan vrouwen om zo hun positie te helpen verbeteren.

Dat de vrouwen door deze projecten meer zelfrespect krijgen bleek toen zij besloten in 2022 internationale vrouwendag te vieren.

Vanuit dit centrum in de Madhya Pradesh worden ook novicen opgeleid uit de drie units in India. In 2022 volgen 52 novicen van verschillende congregaties les in sociologie en seksualiteit. Zonder auto zou dit niet gelukt zijn.