Khandwe Zuid-India

Khandwe Zuid-India

In dit centrum in de Madhya Pradesh worden novicen opgeleid uit de drie units in India.

De zusters zijn verbonden aan de Children’s Helpline. Als ze horen dat kinderen gevaar lopen om in de prostitutie terecht te komen of verkocht te worden om elders te moeten werken gaan zij erop af. Daarvoor hebben de zusters wel een goede auto nodig die niet stilvalt op de ruwe wegen.

Daarnaast geven de zusters cursussen over medische en andere thema’s aan vrouwen om zo hun positie te helpen verbeteren.