Jeevan Jyoti Healing Center Mampally, Kerala, Zuid-India

Jeevan Jyoti Healing Center Mampally, Kerala, Zuid-India

Mampally is een kustdorp in een zeer drukbevolkt gebied van de staat Kerala. Er wonen zo’n 30.000 mensen waarvan het merendeel afhankelijk is van de visserij. Vrouwen zijn vaak actief in de visverkoop. Dit betekent veelal een laag inkomen.

Er is door tal van oorzaken in toenemende mate sprake van echtscheidingen met alle gevolgen vandien.

MMS is sinds 1978 actief in deze regio. Aan het hoofd van deze groep staat nu zuster Saly Joseph Elupurath.

Tegenwoordig richten deze zusters zich vooral op gezondheidsprojecten in de palliatieve zorg en zorg voor de mentale gezondheid. De zusters hebben dringend behoefte aan een goed onderkomen om deze zorg te kunnen bieden maar ook als tijdelijk onderkomen voor vrouwen die vluchten voor geweld in hun eigen huis of om kinderen (bij)les te geven. Het huidige gebouw is 95 jaar oud en moet nodig vernieuwd en uitgebreid worden.

De Stichting Vrienden heeft € 38.000 (de helft van de nodige € 75.000) toegezegd. De zusters hebben aangegeven dat de andere helft uit lokale bronnen gehaald kan worden.