Future for young people Gambia

Future for young people Gambia

Voor verstandelijk en lichamelijk beperkten in het vissersplaatsje Tanji is een zorgboerderij opgezet. Hier vinden jongvolwassenen met een lichte beperking, die nooit de kans hebben gehad naar school te gaan, een zinvolle dagbesteding. De stichting Vrienden MMZ heeft een bijdrage gegeven zodat er nieuwe instroom mogelijk is. Bovendien is een snoezelruimte bekostigd voor de ernstig gehandicapte kinderen.

Zie ook de website van Future for young people Gambia : www.futureforyoungpeople.nl