Opzet Stichting Vrienden MMZ gewijzigd

Veranderende omstandigheden

Veranderende omstandigheden

Sinds 1977 draagt de Stichting Vrienden MMZ bij om Medische Missiezusters waar ook ter wereld te steunen in hun werkzaamheden. Ook ver daarvoor waren familieleden, vrienden en andere betrokkenen actief om geld in te zamelen…

Lees verder>>

Disclaimer

Deze website valt onder beheer van Stichting Vrienden MMZ. Op het gebruik van deze website (www.medischemissiezusters.nl) zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

1. Inhoud

De website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Tevens wordt getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Stichting Vrienden MMZ behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de website. We verzoeken u bij twijfel over de inhoud contact op te nemen via vriendenmmz@antenna.nl.

2. Aansprakelijkheid

Stichting Vrienden MMZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op de website of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die op de website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

3. Auteursrecht

Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Stichting Vrienden MMZ.

4. Informatie van derden

Op de website wordt informatie van andere partijen dan Stichting Vrienden MMZ getoond. Dit betreft met name verhalen over de unit van de Medische missiezusters in Nederland en België in verleden en heden, projectverhalen van door ons gesteunde goede doelen organisaties en foto’s. Hoewel deze informatie door Stichting Vrienden MMZ met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staan wij niet in voor volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie.

Auteursrechten van foto’s op de website liggen bij bovengenoemde derden.

Stichting Vrienden MMZ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waarnaar gelinkt wordt.