Projecten

Frankfurt Duitsland

De zusters in Frankfurt hebben zich al sinds jaren gecommitteerd aan de zorg voor daklozen. De laatste jaren is de focus speciaal gericht op de dakloze migranten. Dat betekent dat zij niet alleen moeten zorgen voor medische zorg maar ook voor vertalers om deze migranten te kunnen bereiken. Om deze

Lees meer

Covid-hulp

In 2020 is € 20.000 naar de congregatie gestuurd om wereldwijd zusters bij te staan die als gevolg van de uitbraak van de Coronapandemie voor tal van problemen kwamen te staan. Het geld is vooral besteed aan voedselhulp, zeep, materiaal om mondkapjes te maken en ontsmettingsmiddelen.

Lees meer

Ang’iya Kenia

In 2006 zijn drie zusters deze medische post begonnen. Een van de drie is de Nederlandse zuster Mien Leistra, zij is nu lid van het bestuur van de stichting Vrienden. Het ziekenhuis en het zusterhuis hebben dringend behoefte aan een goed werkende energievoorziening. De stichting Vrienden zorgt ervoor dat door de installatie van zonnepanelen de huidige energievoorziening weer up to date is.

Lees meer

Kulmasa Ghana

Kulmasa ligt in een erg droge regio in het noorden van Ghana Deze post is eind 2020 opgestart. De zusters die het plan hiertoe opvatten, bezochten de regio al. Toen zij hun plan voorlegden om een medische post en toebehoren te starten, bleken de lokale bevolking en leiders erg blij met dit initiatief. Zij kregen een flinke strook land om dit project op te beginnen.

Lees meer

Rubanda Oeganda

Deze post, gestart in 1987, had dringend behoefte aan een ultrasound om zwangere vrouwen te kunnen monitoren. Deze is inmiddels gekocht en in gebruik.

Lees meer

Tororo Oeganda

De zusters van dit project houden zich bezig met ecofarming en de opleiding hiertoe van zusters en lokale boeren. Op dit moment wordt het hoofdgebouw verbouwd. Dat is hoognodig om het groeiende aantal zusters dat hier wil werken te kunnen opleiden. Op deze foto’s staat Tororo toen het voor de

Lees meer

Ayusha Zuid-India

Dit centrum bestaat sinds 1985. Onlangs is besloten om de unit te vernieuwen. Er is een team van jongere MMS-zusters aan de slag gegaan. Men richt zich speciaal op het geven van steun aan het armere deel van de bevolking. De zusters krijgen steun van de stichting Vrienden MMZ om

Lees meer

Khandwe Zuid-India

In dit centrum in de Madhya Pradesh worden novicen opgeleid uit de drie units in India. De zusters zijn verbonden aan de Children’s Helpline. Als ze horen dat kinderen gevaar lopen om in de prostitutie terecht te komen of verkocht te worden om elders te moeten werken gaan zij erop

Lees meer

Barquisemento Venezuela

In deze vierde grootste stad van het land runt de MMS in samenwerking met anderen een solidariteitskeuken. Zij verstrekken een maaltijd per dag aan de meest kwetsbaren in hun wijk, kinderen, ouderen en zwangere vrouwen. Een groot probleem is de zorg voor schoon drinkwater. Dankzij de MMS kunnen zij 6.000

Lees meer