Ayushya Zuid-India

Ayushya Zuid-India

Dit centrum bestaat sinds 1985. Begin jaren twintig van deze eeuw hebben zich een aantal jonge MMS-zusters hier gevestigd met het doel deze post nieuw leven in te blazen. Zij willen zich vooral richten op ondersteuning van het armere deel van de bevolking door het geven van voorlichting over gezonde voeding (fruitdiëten), gezondheidszorg, mentale gezondheidszorg (yoga en meditatie), gebruik van traditionele medicijnen en dergelijke. Daarnaast is zorg voor de infrastructuur van belang zoals nieuwe zonnepanelen, een Honda voor het vervoer en bijvoorbeeld een laptop.

De zusters hebben aangegeven drie jaar nodig te hebben om dit project een goede start te geven. In 2021 heeft de stichting Vrienden MMS hen gesteund en ook voor 2022 heeft de stichting € 14.775 toegezegd

In het tweede jaar, van de drie jaar dat we dit project steunen, zijn de zusters geconfronteerd met nieuwe wetgeving die buitenlandse hulp (Foreign Contribution Regulation Act) bemoeilijkt. Het is deze zusters echter gelukt om binnen het nieuwe wetskader buitenlandse steun te kunnen blijven ontvangen. Dat kost hen wel veel tijd en energie.

Het project in Ayushya loopt boven verwachting goed. In 2022 is het aantal ‘klanten’ voor de dagelijkse holistische gezondheidszorg toegenomen. Er zijn elf ‘fruit-therapie-kampen’ georganiseerd voor meer dan 100 deelnemers. De aandacht van de lokale bevolking voor het gebruik van traditionele geneeskundige kruiden neemt toe. Dat geldt ook voor aanvullende therapie en palliatieve zorg voor kankerpatiënten. Er worden er nu telefonische consulten gegeven aan families die voor hun bedgebonden naasten zorgen.

In februari 22 zijn er zonnepanelen geïnstalleerd, de energierekening is daardoor met 84 procent gezakt.

Ook in 2023 steunt de stichting Vrienden deze zusters met € 13.313.