Ayushya Zuid-India

Ayushya Zuid-India

Dit centrum bestaat sinds 1985. Begin jaren twintig van deze eeuw hebben zich een aantal jonge MMS-zusters hier gevestigd met het doel deze post nieuw leven in te blazen. Zij willen zich vooral richten op ondersteuning van het armere deel van de bevolking door het geven van voorlichting over gezonde voeding (fruitdiëten), gezondheidszorg, mentale gezondheidszorg (yoga en meditatie), gebruik van traditionele medicijnen en dergelijke. Daarnaast is zorg voor de infrastructuur van belang zoals nieuwe zonnepanelen, een Honda voor het vervoer en bijvoorbeeld een laptop.

De zusters hebben aangegeven drie jaar nodig te hebben om dit project een goede start te geven. In 2021 heeft de stichting Vrienden MMS hen gesteund en ook voor 2022 heeft de stichting € 14.775 toegezegd