All Posts by rob_remmedia

Stichting Sobedo Benin

Deze stichting krijgt geld om voor een hun leerlingen de opleiding tot vroedvrouw te bekostigen. Daarnaast worden voor het schooljaar 2020-2021 de gezondheidskosten voor 15 kinderen met albinisme gefinancierd (medische consulten, zonnebrandcrème, brillen en dergelijke).

Lees meer