All Posts by rob_remmedia

Nieuwe zonnepanelen voor Rubanda/Oeganda

Deze gezondheidspost van de MMS is gestart in 1987. Rubanda is een bergachtig gebied in Zuidwest Oeganda, zo’n 500 km van Kampala. Het overgrote deel van de bevolking is afhankelijk van inkomsten uit de landbouw. Er heerst een grote armoede die vaak gepaard gaat met ondervoeding en ziektes als HIV/AIDS,

Lees meer

Ayushya Zuid-India

Dit centrum bestaat sinds 1985. Begin jaren twintig van deze eeuw hebben zich een aantal jonge MMS-zusters hier gevestigd met het doel deze post nieuw leven in te blazen. Zij willen zich vooral richten op ondersteuning van het armere deel van de bevolking door het geven van voorlichting over gezonde voeding (fruitdiëten), gezondheidszorg, mentale gezondheidszorg (yoga en meditatie), gebruik van traditionele medicijnen en dergelijke.

Lees meer

Frankfurt Duitsland

De zusters in Frankfurt hebben zich al sinds jaren gecommitteerd aan de zorg voor daklozen. De laatste jaren is de focus speciaal gericht op de dakloze migranten. Dat betekent dat zij niet alleen moeten zorgen voor medische zorg maar ook voor vertalers om deze migranten te kunnen bereiken. Om deze

Lees meer

Stichting Abbas Bogor Indonesië

Hier staat een kinderhuis dat is opgezet door mevrouw Maria Rosa. Zij heeft in de loop der jaren altijd contact onderhouden met zusters van de MMS. In dit kinderhuis worden kinderen opgevangen, ze krijgen onder andere muziek- en danslessen.

Lees meer

Covid-hulp

In 2020 is € 20.000 naar de congregatie gestuurd om wereldwijd zusters bij te staan die als gevolg van de uitbraak van de Coronapandemie voor tal van problemen kwamen te staan. Het geld is vooral besteed aan voedselhulp, zeep, materiaal om mondkapjes te maken en ontsmettingsmiddelen.

Lees meer

Ang’iya Kenia

In 2006 zijn drie zusters deze medische post begonnen. Een van de drie is de Nederlandse zuster Mien Leistra, zij is nu lid van het bestuur van de stichting Vrienden. Het ziekenhuis en het zusterhuis hebben dringend behoefte aan een goed werkende energievoorziening. De stichting Vrienden zorgt ervoor dat door de installatie van zonnepanelen de huidige energievoorziening weer up to date is.

Lees meer

Nieuw- en verbouw kraamkliniek ziekenhuis Berekum Ghana

De MMS heeft in 1948 dit ziekenhuis opgezet. Inmiddels draait dit ziekenhuis al jaren zonder de actieve inzet van de MMS. Dat betekent echter niet dat er geen behoefte is aan extra steun. Zo klopte voormalig gynaecoloog/tropenarts Jules Schagen van Leeuwen, die hier ook een aantal jaren gewerkt heeft en

Lees meer

Projecten Mensen met een missie

Er is steun verleend aan een project in Zuid Soedan om in deze regio psychosociale ondersteuning te bieden aan mensen met oorlogstrauma’s en om te werken aan vredesopbouw in de gemeenschappen. Ook heeft de stichting Vrienden MMZ geld gedoneerd aan een project in Bolivia om geweld tegen vrouwen aan te

Lees meer

Projecten Liliane Fonds

Dit fonds heeft geld ontvangen voor twee projecten. Een in de Filippijnen waar 200 gehandicapte kinderen ondersteund worden en een in Guatemala.

Lees meer